XXIII Premio Nacional de Periodismo gastronómico “Álvaro Cunqueiro” - Asociación Profesional de Periodistas Valencianos